Kemirox  

Arabiskt Fullblod pl

Alias Sven Hedin

Var stammar Kemir från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland