Kuhailan Abu Urkubox  PASB 1124

Arabiskt Fullblod hu

Var stammar Kuhailan Abu Urkub från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland