Syster 3 till Steadyxx  

Engelskt Fullblod

Var stammar Syster 3 till Steady från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland