Jaskolkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Alias Yaskolka, Yascoulka, Jaskoulka, Jaskółka

  • 0.339%
  • 23.1%
  • 66.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Jaskolka's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Jaskolka's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
50% 1 1:a led Epopejaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Epopia, Epopya
f.1875
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hamaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
25% 1 2:e led Derwiszox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
†1880
25% 1 2:e led Kortezox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1870
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Liraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Obejan Maciukox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1857
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Carambaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1863
12.5% 1 3:e led Cercleox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kreolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kohejlan Abu-Argubox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
12.5% 1 3:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.42% 6 6:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
6.25% 1 4:e led Iskander-Baszaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1851
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Zozulaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Krytyka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Heladaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Seglawi Ardzebiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1852
6.25% 1 4:e led Obejan Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Obejan II Srebrny
f.1851
6.25% 1 4:e led Roxolanaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1852
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 8 7:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.71% 6 7:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
3.13% 1 5:e led Obejanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Matkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Armidaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1843
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Witoldox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
3.13% 1 5:e led Kokietkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1853
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Metkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 303 Metka
f.1831
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kobey-Hanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Woloszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Batran-Agaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1836
3.13% 1 5:e led Szumka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1836
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Batran-Agaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1844
3.13% 1 5:e led Krolikox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Abu Heilox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Abu-Hejl
3.13% 1 5:e led Medinaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.83% 10 8:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.73% 6 7:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
2.34% 3 6:e led Bejankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.25% 7 8:e led Polka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
1.56% 1 6:e led Managaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1829
1.56% 1 6:e led Irysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1841
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Tokarska Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias 79 Tokarska
f.1814
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Czajkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Samuelox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Ilinieckaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1815
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Atlasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1831
1.56% 1 6:e led Emir-Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1841
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Anielkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Kara Szumka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1824
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Demianka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1925
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Nezdy Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 3 7:e led Fortunaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.27% 6 8:e led Kobylaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1805
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Siglawiox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.17% 3 7:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1812
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Persjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1817
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 3 7:e led Bejanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Zairaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1826
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Szumka Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1815
0.78% 1 7:e led Demianka Födelseland pl
Konik
f.1819
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Brejterkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Emirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Szweykowska Födelseland pl
Konik
f.1803
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Sawicka Anusia Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1816
0.78% 1 7:e led Woloszka Födelseland pl
Konik
f.1810
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Zella Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1825
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 2 8:e led Dzedranox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Janczar-Agaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Gazellaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Anielkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1811
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 3 8:e led Kwiatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Managiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Zbójox Födelseland ru
Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Sawicka Födelseland pl
Konik
f.1810
0.59% 2 8:e led Persyaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Sawicka Duza Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1821
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Arab Iox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Aras I
0.39% 1 8:e led Milordka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias Milordska
f.1816
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.29% 2 9:e led Gorczycaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.2% 1 9:e led Konikhingst Födelseland pl
Konik