El Chaqitaox  

Arabiskt Fullblod se

  • 0.047%
  • 97.3%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i El Chaqita's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i El Chaqita's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Sharrinaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1986
†2011
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Eknathonox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1981
†2001
1898sy10 - Urfah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hamasa Fadilaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1977
1898sy10 - Urfah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Ramsesox Födelseland nl
Arabiskt Fullblod
f.1977
†2001
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Claryox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1970
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Raz Ama Nazox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1980
†2006
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
13.28% 5 5:e led Nazeerox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias King of Egypt, Nosier
f.1939
†1960
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Noraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1970
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Smyrnaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1975
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Cleoneox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1966
†1993
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Faragox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pomarox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1971
†2000
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Hamasaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
1898sy10 - Urfah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Sambaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1963
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Fikriox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1970
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
10.64% 157 8:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Bright Shadowox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1948
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.59% 9 6:e led Mansourox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1921
8.21% 302 9:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
8.02% 1223 11:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
7.81% 4 5:e led Sid Abouhomox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Nabeeh, Sid Abouham
f.1936
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.73% 62 8:e led Rabdan El Azrakox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman Grey, Rabdan
f.1897
†1923
7.42% 6 6:e led Bint Samihaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.23% 11 6:e led Razinaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.74% 18 7:e led Ibn Rabdanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1917
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hadban Enzahiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Kamel
f.1952
†1975
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bint Kateefaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1954
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pohaniecox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1965
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Shar Zarqaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1966
1898sy10 - Urfah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dardirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1959
†1986
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Fancy Shadowox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1955
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Nadeemahox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1966
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Anwaarox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1964
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Moraficox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1956
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Korayemox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1952
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kadidjaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1967
†1998
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Simraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1959
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Fayekox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Ramses Fayek
f.1958
†1982
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Maritsaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1962
†1997
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Miseryox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1950
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.05% 120 9:e led Dahmanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman el Azrak, Dahman Grey, Dahman I, El Azrak
5.56% 163 9:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.38% 53 8:e led Nefisaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1913
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
5.3% 112 9:e led Saklawi Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias El Azrak, El Kebir, Saklawi
f.1886
5.27% 36 8:e led Saklawi IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Farhan II, Ibn El Saklawi
f.1890
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
5.13% 13 7:e led Nafaa El Saghiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1910
4.98% 9 7:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.88% 43 8:e led Astraledox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.87% 44 8:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.78% 17 8:e led Nasraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Radiox Födelseland ie
Arabiskt Fullblod
f.1925
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 3 6:e led Rakthaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Naborox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
Alias Naborr
f.1950
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Pale Shadowox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1944
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 14 7:e led Rasimox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1906
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 10 7:e led Gamil Manialox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
†1928
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.46% 117 9:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
4.39% 6 6:e led El Dereeox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1920
4.27% 24 7:e led Risalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.11% 302 10:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
4.11% 302 10:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
4.1% 18 8:e led Skowronekox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1930
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.1% 298 10:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.01% 1223 12:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
4.01% 1223 12:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
3.91% 2 5:e led Helwaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1940
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 4 6:e led Laylaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1929
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.86% 62 9:e led Rabdaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1880
3.86% 18 8:e led Sotammox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1910
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.81% 12 7:e led Riyalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1905
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.76% 19 8:e led Bint Gamilaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1911
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.71% 6 7:e led Kazmeenox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
Alias Kasmeyn
f.1916
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.71% 6 7:e led Samihaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1918
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.63% 501 11:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.6% 27 8:e led Feysulox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1894
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.56% 89 9:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.55% 64 9:e led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.47% 20 8:e led Mabrouk Manialox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
3.39% 158 10:e led El Sennariox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1891
3.32% 7 7:e led Bint Sabahox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.32% 15 8:e led Samhanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Samhan II, Semhan
f.1905
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.29% 196 10:e led Shueymanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sheeyman Al Sean, Shuwayman
f.1854
3.21% 50 9:e led El Dahmaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Dahman Shawan
f.1879
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Silver Giltox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1943
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kateefaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Shahriarox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1956
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Nagwaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1961
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Yasmeenaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1950
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Araxox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1952
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Rubianaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1942
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Faysa IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Fayza II
f.1951
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mustaphaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1962
†1992
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Cometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1964
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Amrullaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1955
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Shar Turfaox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1966
1898sy10 - Urfah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kamlaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1942
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Indian Magicox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1944
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Planetaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1958
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Monopoliaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1956
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod