Le Fireox  AHR 125665

Arabiskt Fullblod us

  • 1.511%
  • 82.5%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Le Fire's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Le Fire's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Baskox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1956
†1979
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Susecionox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1965
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Cancion de Los Vientosox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1956
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Corsairox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1961
†1991
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Balalajkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1941
†1957
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
14.84% 3 3:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Szarzaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1956
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Iwonka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1936
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Doubanox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1943
†1972
1899sy10 - Wadduda o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Rifabaox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Cometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1964
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Makataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.98% 4 4:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.59% 3 4:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.42% 3 4:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
7.42% 3 4:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.03% 2 4:e led Lysaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1915
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.93% 9 5:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Raiabaox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1935
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ibn Mahometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1925
6.25% 1 4:e led Abu Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Carmenox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
†1962
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Salwaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1945
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Amurath II Födelseland de
Shagya Arab
Alias Amurath
f.1896
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
6.25% 1 4:e led Sahibaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Scheherazadeox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1938
1899sy10 - Wadduda o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Indraffox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1963
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ali Saidox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
†1957
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Rifnasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1932
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.79% 7 5:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 9 6:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 4 5:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 4 5:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 4 5:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 4 5:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.3% 3 5:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
Alias Siglavi Bagdady
f.1908
†1928
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Skowronekox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1930
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 5 6:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
3.81% 9 7:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.71% 3 5:e led Kuhailan Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1913
3.71% 3 5:e led Kuhaila Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.52% 2 5:e led Hassiziox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1898
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 2 5:e led Dzami Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.47% 9 6:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.47% 9 6:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.39% 22 7:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.26% 38 8:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.13% 1 5:e led 248 Shagya V Födelseland --
Shagya Arab
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.13% 1 5:e led Kuhailan Abu Urkubox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1935
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Nana Sahib Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1907
3.13% 1 5:e led Dowhanaox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1930
1899sy10 - Wadduda o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Raidaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Indaiaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1927
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Najadaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Riflaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1920
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Trypolisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gahdarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sultankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1912
3.13% 2 6:e led Kuhaylan Zaidox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan Zaid, Kuhailan Zaid, Kuhhaylan Zaid
f.1923
3.13% 1 5:e led Nasikox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Al-Mashoorox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1928
3.13% 1 5:e led Rafflesox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1926
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mahometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1913
1870eg20 - Elsissa
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kuhailan Saidox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias Kuhaylan Zaid-7
f.1934
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Hanadox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1922
1899sy10 - Wadduda o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Wilgaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1957
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hasabox Födelseland us
Arabiskt Fullblod
f.1931
1896--20 - Abeyah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bad Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sabdaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Donkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1910
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.03% 7 6:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.03% 6 6:e led Kuhailan Adjouzox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3% 14 7:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.59% 9 7:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
2.54% 5 6:e led Maltaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 15 Malta
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.39% 12 8:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
2.39% 7 6:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.39% 7 6:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Rijmox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 9 7:e led Al Nabiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 4 6:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Narghilehox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1895
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 9 7:e led Pamelaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 3 7:e led Deyrox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1904
2.25% 4 6:e led Pomponiaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.25% 4 6:e led Anvilox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1895
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.2% 45 10:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
2.15% 3 6:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1895
†1921
2.05% 6 7:e led Republikaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.03% 11 7:e led Sahara IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 3 6:e led Smyrnaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1890
1.95% 3 7:e led Jaskolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Jaskółka, Jaskoulka, Yascoulka, Yaskolka
f.1891
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 3 7:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
1.95% 3 7:e led Nefisaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1913
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.92% 16 8:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.9% 9 8:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.9% 8 8:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
1.86% 33 8:e led Sahara IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod