Kortezox  

Arabiskt Fullblod pl

  • 1.373%
  • 15.3%
  • 73.3%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Kortez's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Kortez's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Cercleox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Heladaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Seglawi Ardzebiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1852
25% 1 2:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Krytyka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
17.19% 4 4:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
12.5% 1 3:e led Abu Heilox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Abu-Hejl
12.5% 1 3:e led Witoldox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
12.5% 1 3:e led Szumka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1836
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kokietkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1853
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Woloszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Metkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 303 Metka
f.1831
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
10.16% 5 5:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
9.38% 2 4:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.59% 4 5:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
6.25% 1 4:e led Atlasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1831
6.25% 1 4:e led Demianka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1925
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Emir-Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1841
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kara Szumka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1824
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Managaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1829
6.25% 1 4:e led Irysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1841
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Tokarska Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
Alias 79 Tokarska
f.1814
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 6 6:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
5.86% 5 6:e led Polka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
5.47% 3 5:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
4.69% 2 5:e led Persjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1817
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Szweykowska Födelseland pl
Konik
f.1803
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Woloszka Födelseland pl
Konik
f.1810
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Janczar-Agaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gazellaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Managiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Nezdy Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Demianka Födelseland pl
Konik
f.1819
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Szumka Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1815
3.13% 1 5:e led Siglawiox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Brejterkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sawicka Anusia Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1816
3.13% 1 5:e led Zella Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1825
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 4 6:e led Kobylaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1805
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Persyaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Zbójox Födelseland ru
Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Sawicka Födelseland pl
Konik
f.1810
1.56% 1 6:e led Dzedranox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Fortunaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Sawicka Duza Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1821
Polsk linje 49 (Sawicka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Arab Iox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Aras I
1.56% 1 6:e led Bejankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Gorczycaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Bejanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Kwiatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1810
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Pruszynaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1812
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod