Sto efter Electionxx  

Engelskt Fullblod gb

  • 7.875%
  • 72.9%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Sto efter Election's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Sto efter Election's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Sto efter Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Systerm till Skysweeper
f.1791
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-j, Syster till Skysweeper
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
50% 1 1:a led Electionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1804
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
31.25% 4 3:e led Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias King Herod
f.1758
†1780
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Chestnut Skimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1794
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Sto efter Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1778
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1774
†1793
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Gohannaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1764
†1789
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.75% 5 4:e led Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1743
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
15.63% 4 4:e led Cypronxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Rachelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1763
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Mercuryxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1778
†1793
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Woodpeckerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1773
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Milsintown's sto efter Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Milsintowns Herod Mare
f.1780
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Dundas Herod Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1779
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Rosebudxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1765
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.11% 9 5:e led Godolphin Arabian Födelseland ma
Berber
Alias Godolphin Barb, Shami
f.1724
†1753
10.94% 4 5:e led Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1739
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.16% 6 5:e led Croft's Partnerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Partner
f.1718
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Spilettaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1749
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 5 5:e led Melioraxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1729
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Marskexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.01% 17 7:e led Darley Arabianox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Ras el Fedowi
f.1700
7.81% 4 5:e led Blazexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1733
†1756
Fullblodsfamilj 61
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.81% 4 5:e led Salomexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Selene
f.1733
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.42% 10 6:e led Syster 1 till Mixburyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.03% 6 6:e led Bartlets Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Bartlett's Childers, Bleeding Childers, Young Childers
f.1716
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.01% 41 8:e led Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
6.64% 12 7:e led Betty Leedesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1700
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sto efter Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1751
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Maidenxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1770
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 6 6:e led Flying Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Miss Belseaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1753
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Blankxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
†1770
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 3 5:e led Squirtxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1732
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Young Hagxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Hag
f.1761
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sto efter Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1757
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Snapxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
†1777
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Miss Ramsdenxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 6 6:e led Foxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1714
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5.88% 42 8:e led Leedes Arabianox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1670
5.86% 7 6:e led Syster till Old Country Wenchxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5.86% 8 6:e led Bay Boltonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Brown Lusty
f.1705
Fullblodsfamilj 37
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5.47% 4 6:e led Grey Robinsonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1723
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5.3% 10 6:e led Jiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1701
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.81% 22 7:e led Byerley Turkox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1680
4.69% 2 5:e led The Ruby Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Mother Westernxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1731
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Cadexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1734
†1756
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.69% 5 6:e led Milkmaidxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1720
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.39% 11 7:e led Bay Pegxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1695
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.3% 10 7:e led Snakexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1705
4.2% 67 9:e led Grey Pegxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Alias Old Peg, Sto efter Old Morocco
f.1654
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4.1% 11 7:e led Curwen Bay Barb Födelseland gb
Berber
f.1695
4.06% 39 8:e led Spankerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1670
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.91% 4 6:e led Confederate Fillyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1720
Fullblodsfamilj 61
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.91% 4 6:e led Bethells Arabianox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1711
3.91% 4 6:e led Champion Marexx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.91% 14 8:e led Cream Cheeksx Födelseland gb
Angloarabiskt Fullblod
f.1700
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.91% 6 7:e led Bald Gallowayxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1708
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.78% 45 9:e led D'Arcy's White Turkox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Sedbury Turk, Snowball
3.71% 10 7:e led Sto efter Curwen Old Spotxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.57% 69 9:e led Darcys Yellow Turkxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1665
3.42% 8 7:e led Clumseyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1705
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.37% 16 8:e led Miss D'Arcys Pet Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.32% 12 8:e led Old Carelessxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1693
3.13% 1 5:e led Syster till Slipbyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Matchemxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1748
†1781
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Syster till sto efter Mogulxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Skimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Farmer
f.1746
Fullblodsfamilj 19
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Snipxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1736
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Lonsdale-stoxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1737
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Sto efter Soreheelsxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Childers Marexx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Pratt's Old Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Amorettxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1727
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hagxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1744
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.93% 7 7:e led Grey Wilkesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.93% 8 7:e led Grey Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1698
2.93% 8 7:e led Sto efter Makelessxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 37
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.88% 13 7:e led Makelessxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
2.76% 77 9:e led Old Bald Pegxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.65% 10 7:e led Sto efter Spankerxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1690
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.59% 14 8:e led Lister Turk Födelseland tr
Achaltekeer
f.1687
2.54% 5 7:e led Bastoxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1709
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.49% 9 8:e led Grey Whynotxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1695
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.49% 9 8:e led St Victors Barb Födelseland gb
Berber
f.1703
2.42% 14 8:e led Whynotxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
2.34% 2 6:e led Roxanaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1718
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 5 7:e led Whartons Snailxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 43
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Huttons Blacklegsxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1725
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Old Montagu Marexx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Sto efter Bay Boltonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1728
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 5 7:e led Shields Gallowayxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Syster till Soreheelsxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1711
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Easby Snakexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1721
2.34% 2 6:e led Mogulxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1735
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.2% 11 8:e led Young Bay Pegxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2.15% 10 8:e led Sto efter Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
2.15% 3 6:e led Flying Whiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod