Baskox  AHR 25460

Arabiskt Fullblod pl

  • 0.326%
  • 56.7%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Bask's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Bask's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Balalajkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1941
†1957
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Makataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Iwonka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1936
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Sahibaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Amurath II Födelseland de
Shagya Arab
Alias Amurath
f.1896
Radautz-XI
  Shagya-rasens Radautz-stofamiljer, Shagya Arab
12.5% 1 3:e led Lysaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1915
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Ibn Mahometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1925
12.5% 1 3:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
9.38% 2 4:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 2 4:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kuhailan Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1913
6.25% 1 4:e led Dzami Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Mahometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1913
1870eg20 - Elsissa
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Donkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1910
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
6.25% 1 4:e led Kuhaila Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Nana Sahib Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1907
6.25% 1 4:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hassiziox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1898
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
Alias Siglavi Bagdady
f.1908
†1928
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sultankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1912
6.25% 1 4:e led 248 Shagya V-8 Födelseland ro
Shagya Arab
f.1884
Radautz-XI
  Shagya-rasens Radautz-stofamiljer, Shagya Arab
4.69% 2 5:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.3% 8 7:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.91% 2 5:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 2 5:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 4 6:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hezanox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1889
3.13% 1 5:e led Anvilox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1895
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Dardzalox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1879
3.13% 1 5:e led Koheilan II-ox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1905
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Pamelaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kuhaila Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Maltaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 15 Malta
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Granicaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1907
3.13% 1 5:e led Halkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1880
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Shagya V Födelseland ro
Shagya Arab
3.13% 1 5:e led Pojataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1899
1870eg20 - Elsissa
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kuhailan Adjouzox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Eminachox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1888
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1895
†1921
3.13% 1 5:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Al Nabiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kuhaila Haifiyahox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Republikaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Schechan-Schammarox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1896
3.13% 1 5:e led 213 Gidran XIX-16ox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
f.1878
Radautz-XI
  Shagya-rasens Radautz-stofamiljer, Shagya Arab
3.13% 1 5:e led Orjentox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1894
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Szueiman Sbahox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Selimox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Smyrnaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1890
3.13% 1 5:e led Pomponiaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 4 7:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.54% 20 8:e led Amurath Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1829
2.34% 2 6:e led Sahara IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Sierraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1877
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
2.15% 7 8:e led El Delemiox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1863
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.15% 6 7:e led Sahara IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.99% 40 9:e led Bairactarox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1813
†1838
1.95% 2 6:e led Mehemed Aliox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1868
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 2 6:e led Selma Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1871
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 2 6:e led Tajar IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.95% 2 6:e led Obejaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 3 7:e led Azjatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 4 7:e led Rozmaitaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 4 7:e led Hadudy Iox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
f.1862
1.66% 5 7:e led Gadirox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1847
1.56% 1 6:e led Selmaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1883
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Dzelfiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Schecha Gehelt El Adjuzox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1886
1.56% 1 6:e led 30 Maestoso Erga Födelseland hu
Shagya Arab
1.56% 1 6:e led Algebraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1901
1.56% 1 6:e led Hussarox Födelseland pl
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1872
1.56% 1 6:e led Krzyzyk Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1886
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Bagdadox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Muzafer-Paszaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Murafar Pacha
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Szueiman Sbahox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Shagya II Födelseland hu
Shagya Arab
f.1863
596 Moldauerin
  Shagya-rasens stofamiljer, Shagya Arab
1.56% 1 6:e led Zaglobaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1899
1.56% 1 6:e led Elsissa IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
1870eg20 - Elsissa
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Antarox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1884
1.56% 1 6:e led Koheilan IIox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1887
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Skarbiozaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Koheilan-Adjuzeox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Krzywdaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Derwiszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902