Ajaxxx  

Engelskt Fullblod fr

  • 1.841%
  • 100%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Ajax's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Ajax's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Amiexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1893
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-i, Crucifix
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
50% 1 1:a led Flying Foxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1896
Fullblodsfamilj 7
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-a, Vicissitude
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-d, Jeu d'Espirit
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Ormexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1889
†1915
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-c, Jerboa
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Alicexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1887
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-i, Crucifix
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Vampirexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1889
Fullblodsfamilj 7
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-a, Vicissitude
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-d, Jeu d'Espirit
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Clamartxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1888
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Galopinxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1872
†1899
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-i, Syster till Edwin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.67% 1409 10:e led Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias King Herod
f.1758
†1780
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14.43% 5900 12:e led Godolphin Arabian Födelseland ma
Berber
Alias Godolphin Barb, Shami
f.1724
†1753
13.78% 778 10:e led Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1764
†1789
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
13.11% 544 9:e led Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1774
†1793
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Saumurxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1878
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Astaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1877
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-i, Crucifix
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Ormondexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1883
Fullblodsfamilj 16
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-a, Miss Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-g, Polly Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-h, Lily Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Princess Catherinexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1876
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Ironyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1881
Fullblodsfamilj 7
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-a, Vicissitude
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7-d, Jeu d'Espirit
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Angelicaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1879
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-c, Jerboa
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Wellingtoniaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1869
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.94% 3 4:e led Vedettexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias West Hartlepool
f.1854
Fullblodsfamilj 19
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.82% 1665 11:e led Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1743
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.16% 8 5:e led Pocahontasxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1837
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.04% 4267 12:e led Croft's Partnerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Partner
f.1718
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 4 5:e led The Flying Dutchmanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1846
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-i, Syster till Edwin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Flying Duchessxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1853
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-i, Syster till Edwin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.34% 1409 11:e led Cypronxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.98% 12 6:e led Touchstonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.67% 2114 12:e led Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1739
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.04% 886 11:e led Marskexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.51% 7531 13:e led Syster 1 till Mixburyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.38% 157 9:e led Sir Peter Teazlexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Sir Peter
f.1784
†1811
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.03% 4 5:e led Voltigeurxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1847
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-f, Sto efter Hyacintus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-h, Martha Lynn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.98% 56 8:e led Orvillexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1799
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8-a, Sto efter Regulus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.92% 783 11:e led Spilettaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1749
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.86% 693 11:e led Matchemxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1748
†1781
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.79% 844 11:e led Snapxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
†1777
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.74% 557 10:e led Rachelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1763
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.64% 50 8:e led Selimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1802
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-m, Lass of the Mill
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-n, Sto efter Alexander
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.64% 9 6:e led Birdcatcherxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1833
†1860
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-d, Flight
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.59% 9320 14:e led Darley Arabianox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Ras el Fedowi
f.1700
6.25% 1275 12:e led Cadexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1734
†1756
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 4 6:e led Stockwellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1849
†1871
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Finlandexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
Alias Fanstine
f.1858
6.25% 1 4:e led Lady Surperiorxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1867
6.25% 1 4:e led Lily Agnesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1871
Fullblodsfamilj 16
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-a, Miss Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-g, Polly Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
16-h, Lily Agnes
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Roseberyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1872
6.25% 1 4:e led Chattanoogaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1862
6.25% 1 4:e led Catherinexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1869
6.25% 2 5:e led Macaronixx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1860
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Araucariaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1862
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dollarxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1860
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Cambuslangxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1870
†1884
6.25% 1 4:e led St Angelaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1865
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-c, Jerboa
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bend Orxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1877
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-f, Pawn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-j, Ellen Horne
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-k, Rouge Rose
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sarcasmxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1871
6.25% 1 4:e led Prince Charliexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1869
6.16% 1095 11:e led Blankxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
†1770
6.05% 14 7:e led Banterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
5.92% 20866 15:e led Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
5.86% 6 6:e led Voltairexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
5.83% 3733 13:e led Flying Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
5.47% 3 5:e led Miss Ridgwayxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1849
†1868
5.47% 20 7:e led Blacklockxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1814
†1831
5.42% 61 9:e led Waxyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
5.41% 1665 12:e led Melioraxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1729
5.37% 6505 13:e led Jiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1701
5.35% 6642 14:e led Betty Leedesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1700
5.27% 14 7:e led Sultanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1816
5.23% 132 9:e led Pot 8 Osxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Potato, Potoooooooo
f.1773
5.23% 1633 12:e led Blazexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1733
†1756
5.13% 68 8:e led Evelinaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1791
5.1% 74 9:e led Beningbroughxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1791
5.08% 4 5:e led Orlandoxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1841
†1868
5.08% 8 6:e led Glencoexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
5.08% 8 6:e led Marpessaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1830
†1848
5.04% 23693 15:e led Leedes Arabianox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1670
5.03% 9908 14:e led Curwen Bay Barb Födelseland gb
Berber
f.1695
5% 14988 14:e led Byerley Turkox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1680
4.93% 27 8:e led Whalebonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1807
4.91% 187 10:e led Woodpeckerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1773
4.87% 2909 13:e led Bartlets Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Bartlett's Childers, Bleeding Childers, Young Childers
f.1716
4.84% 136 10:e led King Fergusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1775
4.81% 4080 13:e led Bay Boltonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Brown Lusty
f.1705
4.76% 78 9:e led Buzzardxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1787
4.69% 2 5:e led Ionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1835
4.69% 2 5:e led Meropexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1841
4.69% 4 6:e led Bay Middletonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1833
†1857
4.69% 4 6:e led Barbellexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1836
4.67% 1409 12:e led Salomexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Selene
f.1733
4.63% 1030 12:e led Squirtxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1732
4.61% 3203 13:e led Syster till Old Country Wenchxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
4.59% 13 7:e led Camelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1822
†1844
4.58% 2164 12:e led Grey Robinsonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1723
4.56% 2625 13:e led Foxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1714
4.41% 104 9:e led Trumpatorxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
4.38% 961 12:e led The Ruby Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
4.37% 49 9:e led Penelopexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1798
4.24% 62 9:e led Sto efter Alexanderxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
4.07% 3765 13:e led Bald Gallowayxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1708
4.05% 85 9:e led Alexanderxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
†1811
3.8% 7611 14:e led Sto efter Curwen Old Spotxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod