Sto efter Places White Turkxx  

Engelskt Fullblod

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sto efter Places White Turk's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sto efter Places White Turk stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.