Bergia of Transy  SPSB 4608

Shetlandsponny gb

Prince of Thule, generation 4 (SHET)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Bergia of Transy's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Bergia of Transy stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.