Emilius of Earlshall  SPSB 1121

Shetlandsponny gb

Jack, generation 5 (SHET)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Emilius of Earlshall's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Emilius of Earlshall stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.