Hetman  

Norfolktravare pl

All-Fours, generation 3 (NORFT)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Hetman's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Hetman stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.