Reclame  GPS 72

Drent nl

Byerly Turk, generation 25 (FLB)
-> Don Quichotte, generation 14 (DS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Reclame's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Reclame stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.