Varolio  SWB 263

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Godolphin Arabian, generation 17 (FLB)
-> F-linjen, generation 7 (HANN)
--> Flaneur, generation 3 (SWB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Varolio's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Varolio stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.