Mandelkrähe  

Ostpreussare de

Darley Arabian, generation 15 (FLB)
-> Eclipse, generation 11 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Mandelkrähe's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Mandelkrähe stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.