Quinta Ruban  

Holsteiner de

Darley Arabian, generation 25 (FLB)
-> Eclipse, gen 21 (FLB)
--> Orange Peel, gen 8 (DS)
---> Quidam de Revel, gen 3 (SF)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Quinta Ruban's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Quinta Ruban stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.