Solfina   110781

Svensk Ardenner se

Laboureur, generation 8 (ARD)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Solfina's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Solfina stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.