Oktav  SWB 181

Oldenburgare se

Byerly Turk, generation 24 (FLB)
-> Don Quichotte, generation 13 (DS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Oktav's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Oktav stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.