Sedanox  

Arabiskt Fullblod pl

Kuhailan Afas, generation 4 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sedan's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sedan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.