Uman   11002

Svensk Ardenner se

Gris du Hainaut, generation 12 (BRAB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Uman's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Uman stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.