Verona   110749

Svensk Ardenner se

Gris du Hainaut, generation 13 (BRAB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Verona's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Verona stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.