Carna   113731

Svensk Ardenner se

Gros de la Dendre, generation 11 (BRAB)
-> Jupiter I, generation 10 (ARD)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Carna's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Carna stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.