Parad  SWB 194

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Darley Arabian, generation 18 (FLB)
-> Eclipse, generation 14 (FLB)
--> Humanist, generation 1 (SWB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Parad's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Parad stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.