Petronellaxx  

Engelskt Fullblod gb

Darley Arabian, generation 17 (FLB)
-> Eclipse, generation 13 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Petronella's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Petronella stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.