Germino   Old.65

Oldenburgare de

Byerly Turk, generation 24 (FLB)
-> Don Quichotte, gen 13 (DS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Germino's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Germino stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.