Violette van de Gathe  NL-S 93215

Shetlandsponny nl

Jack, generation 10 (SHET)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Violette van de Gathe's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Violette van de Gathe stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.