Golan   9802

Svensk Ardenner se

Patriote de Vyverzeelen, generation 6 (ARD)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Golan's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Golan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.