Tydi Red Rose  WSB 23378

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Tydi Red Rose's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Tydi Red Rose stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.