Vivaldon  SWB 1372

Oldenburgare de

Darley Arabian, generation 27 (FLB)
-> Eclipse, generation 23 (FLB)
--> Cyllene, generation 12 (FLB)
---> Ladykiller, generation 6 (HOL)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Vivaldon's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Vivaldon stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.