Rosita  SWB 3907

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Darley Arabian, generation 20 (FLB)
-> Eclipse, generation 16 (FLB)
--> A-linjen, generation 6 (HANN)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Rosita's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Rosita stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.