Young Caradog  

Okänd rastillhörighet gb

Alias Caradog

Crawshay, generation 5 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Young Caradog's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Young Caradog stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.