Berta  RR 51

Gotlandsruss se

Frej, generation 1 (RUSS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Berta's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Berta stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.