Lilly  RR 147

Gotlandsruss se

Frej, generation 2 (RUSS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Lilly's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Lilly stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.