Old Comet Brown  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Alias Comet Brown, Comet

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Old Comet Brown's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Old Comet Brown stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.