Trotting Comet  HSB 834

Hackney gb

Alias Old Comet

Cauliflower, generation 3 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Trotting Comet's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Trotting Comet stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.