Star I  WSB 248

Welsh Mountain (sekt A) gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Star I's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Star I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.