St Simonxx  

Fullblod gb

Darley Arabian, generation 13 (FLB)
-> Eclipse, generation 9 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av St Simon's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som St Simon stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.