Pågen  RR 208

Gotlandsruss se

Gullis, generation 8 (RUSS)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Pågen's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Pågen stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.