Svalan  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Svalan's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Svalan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.