Thujaox  

Arabiskt Fullblod pl

Krzyzyk, generation 1 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Thuja's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Thuja stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.