Paradaox  PASB 458

Arabiskt Fullblod pl

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Parada's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Parada stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.