Syster 3 till Steadyxx  

Engelskt Fullblod

Darley Arabian, generation 2 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Syster 3 till Steady's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Syster 3 till Steady stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.