Criban Victor  WSB 1775

Welshponny (sekt B) gb

Darley Arabian, generation 21 (FLB)
-> Shales, generation 18 (HACK)
--> Prince of Cardiff, generation 5 (W)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Criban Victor's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Criban Victor stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.