Bowdler Baron  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Darley Arabian, generation 15 (FLB)
-> Shales, gen 12 (HACK)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Bowdler Baron's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Bowdler Baron stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.