Menai Queen Bee  

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Crawshay, generation 8 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Menai Queen Bee's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Menai Queen Bee stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.