Jupiter R  RR 458

Gotlandsruss se

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Jupiter R's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Jupiter R stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.