Henallt Blackie  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Charlie, generation 4 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Henallt Blackie's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Henallt Blackie stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.