Forest Blue Squire  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Crawshay, generation 8 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Forest Blue Squire's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Forest Blue Squire stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.